•  MINA SIDOR

Nyhetslista med aktuell information

Här visas dina nyheter eller annan aktuell information i en pufflista. Du kan skriva det viktigaste i ingressen som visas här och fördjupa dig under "Läs mer".

Här kan du skriva fördjupande text om något aktuellt som du vill berätta. Obegränsat antal "senaste nytt" kan skapas. Innehållet vad gäller texter och bilder hanterar du via inloggning i Edge cms på webben. Du kan också lägga till en bild som hör till texten och visas längst upp på sidan. Även lägga in bilder i texten som kan liva upp eller förklara innehållet bättre.

Här nyttjar du också fet stil, tabeller och lägger länkar där du vill. Lika enkelt som att använda Word.

Via den här länken kommer du till Teknomedias hemsida som vi valt ska öppnas i en ny flik i din webbläsare.

Senaste nytt

2014-11-24

Här visas dina nyheter eller annan aktuell information i en pufflista. Du kan skriva det viktigaste i ingressen som visas här och fördjupa dig under "Läs mer".
Läs mer »

Hemsida för ditt Fastighetsbolag

På den här webbsidan kan du läsa om Edge Property. Webbsidan är också en demo för hur webbsidelösningen i Edge Property kan se ut. Fastigheterna och hyresobjekten under hyresledigt är demomaterial för att ge dig en bild av hur du kan använda lösningen. Intresseanmälningar och andra formulär fungerar skarpt och skickas till Teknomedia säljorganisation.
Den här ytan är helt flexibel att använda som faktaruta eller liknande för just ditt fastighetsbolag.

Nya moduler i Edge Property

Hyresavisering
Via Edge property kan du hantera din hyresavisering av fastighetsobjekt. Hyresgästerna kan se sina avier digitalt via "Mina sidor" på hemsidan och ladda ned vid behov. Där väljer de också på vilket sätt de önskar sin avisering. Kanske postal variant. Läs mer om aviseringsmodulen här.

Hyressättningsmodell - Rätt Hyra
På fler och fler orter samarbetar hyresvärdar och hyresgästföreningar i en gemensam hyressättningsmodell. Detta kräver ett bra system för inventering och poängsättning av hyressättningen. Läs mer om Rätt Hyra.