•  MINA SIDOR

Hyressättningsmodul i Edge Property

I Edge Property kan du tillämpa en hyressättningsmodell i samarbete med andra fastighetsägare eller skapa en egen via modulen Rätt Hyra.

Rätt Hyra är en modul i Edge Property som räknar ut den ”rätta” hyran för en lägenhet ut efter dess standard och storlek. Denna modul baseras på ett API som lagrar samtliga uppgifter om en lägenhet och fastighet i en databas. Detta API räknar ut den ”rätta” hyran på en lägenhet enligt en bestämd hyresberäkningsmodell.

Hyressättningsmodell
Hyressättningsmodellen administrerar du i systemet - vilket är rättighetsstyrt. Du uppdaterar faktorer som triggar förändringen på hela ditt bestånd som ingår i Rätt Hyra. Edge Property Rätt Hyra kan nyttjas som styrsystem för hyressättningsmodeller genom att beräkningsmodellen kan exporteras till andra system för hyressättning.

Använd hela Edge Property eller bara Rätt Hyra
Hyressättningsmodulen Rätt Hyra kan nyttjas som fristående system utan att du nyttjar Edge Property som fastighetssystem. Det finns ett API för Rätt Hyra för att hämta fastighetsbestånd hantera Rätt Hyra och sedan exportera värden till annat fastighetssystem eller aviseringssystem.

Hela eller delar av ditt hyresbestånd
Samtliga hyresobjekt som är anknutna till en fastighet som ansluts till Rätt Hyra ansluts per automatik till Rätt Hyra. Ett hyresobjekt kan därefter kopplas från ifall det inte ska tillhöra Rätt hyra genom ”Koppla från Rätt Hyra”. Systemet tillåter alltså att du har delar av ditt fastighetsbestånd eller till och med del av fastighet med i Rätt Hyra. 

Smidig inventering mobilt
Via Edge Property Rätt Hyra inventerar du enkelt dina fastigheter och hyresobjekt som ska vara med i hyressättningsmodellen. Du väljer snabbt vilka fastigheter och hyreslägenheter som ska vara med i modellen och skapar inventeringsvyn där alla parametrar finns upplagda.

Ute på fält jobbar du troligen via surfplatta eller mobil där du sätter alla parametrar för lägenheten enligt modellen. Skriver även kommentarer. Du kan inventera i steg och godkänna när inventeringen är helt klar. När inventeringen är klar skapas en visuell överblick på lägenhetens poängsättning enligt modellen - en lägenhetsdeklaration som du kan skriva ut som pdf. Du kan också enkelt välja "Visa på kundens Mina sidor" då lägenhetsdeklarationen visas på fastighetsbolagets hemsida, kundes egen vy.

Gör simuleringar
Använd Rätt Hyra för att göra simuleringar för hela eller delar av ditt hyresbestånd. Hur påverkar till exempel badrumsrenovering hyran i en fastighet. Lägg in ett poteniellt bestånd om du ska köpa nya fastigheter eller lägga in fastigheter i Rätt Hyra modellen och se hyrorna enligt modellen.

Rapporter
I modulen kan du ta ut olika rapporter som sammanställningar av olika slag.

 

Vill du veta mer om Rätt Hyramodul?

Träffa oss på Teknomedia för att få en demo av Rätt Hyra!

Ring och boka in 011-200 700 eller kontakt via e-post salj@teknomedia.se

Louise Berg
Stefan Widar
Marie Skagerström

Översikt fastighet Rätt Hyra

Här kommer en bild som visar fastighetsöverblick på områdesfaktorer.

Du inventerar enkelt i platta eller mobil

Här kommer en bild som visar inventering via platta. Redigeringsläge

Hur gör Eklöf Fastighets AB?

Eklöf Fastighets AB i Norrköping är kund i Edge Property sedan länge och har varit med i utvecklingen av modulen Rätt Hyra. Utgångspunkten för systemet är tillgänglighet i alla enheter, smidig hantering och tydlighet.

Peter Lindmark fastighetschef berättar gärna om hur de jobbar med Rätt Hyra:

011-28 58 52
peter.lindmark@eklofab.se