•  MINA SIDOR

Sköt din hyresavisering via Edge Property

Som tilläggsmodul till Edge Property finns en hyresaviseringsmodul med kundreskontra och koppling till E-faktura och andra betalningssätt.

Aviseringen sköts integrerat i Edge Property där du har ditt fastighetsbestånd och hyresgäster.

Teknomedia har utvecklat i samarbete med Eklöf Fastighets AB en modul för hyresavisering i Edge Property. Med modulen för hyresavisering blir Edge Property ett mer komplett system för hyresförvaltning för fastighetsbolag. Modulen kan väljas som tillägg till den tekniska förvaltningen.

Modulen hanterar aviseringar av hyresobjekt:

  • Bostadslägenheter
  • Lokaler och andra ytor
  • Parkeringsplatser/garage
Om Hyresaviseringsmodulen
  • Systemet kan kopplas till bank för betalinformation, till inkassosystem, till distributionssystem/aktör för distribution av hyresavisering och till affärssystem.
  • Vara knutet till hyresgästernas ”Mina sidor” på hemsidan.
  • Ett kundreskontra ska finnas i systemet, ett per bolag om man har flera bolag.
  • Rapporter och statistik ska hanteras i systemet.
För en av våra kunder Eklöf Fastighets AB är Edge Property det primära verktyget för att hantera teknisk hyresförvaltning. Hyresavisering sker av annan leverantör och i annat system idag, med modulen hyresavisering i Edge Property kommer Eklöf Fastighets AB att kunna hantera hyresaviseringen inom egen organisation eller med en förvaltningsaktör, integrerat med övrig funktionalitet i Edge Property. EKABs mål är att kunna förenkla, hantera och äga kontrollen över de ekonomiska intäkterna, för hyreslägenheter och kommersiella hyresavtal. Detta ska bidra till en effektivare administration kring avisering. EKAB vill också öka möjligheten för deras hyresgäster att välja mellan olika betalningssätt. Denna utveckling till mer digital hantering och koncentration till ett system tror vi är framtiden för fastighetsbolag som vill jobba effektivt och hålla en god service till sina hyresgäster.
Teknomedia investerar i detta projekt för att skapa ett attraktivt och modernt system för hyresförvaltning som är konkurrenskraftigt på marknaden.
Ytterligare modul i Edge Property är hyressättningsmodul Edge Property Rätt Hyra.

Vill du veta mer om Edge Property Avisering

Vi träffas gärna för att dema Edge Property Avisering.

Ring 011-200 700 och prata med någon av oss:

Stefan Widar
Louise Berg
Marie Skagerström

Eller via salj@teknomedia.se