•  MINA SIDOR

Edge Property grundmodul

Med Edge Property får du en komplett plattform för teknisk förvaltning av ditt fastighetsbestånd inkluderat hemsida och mobilapplikation för fastighetsskötsel.

Hemsida med "Mina sidor"

En modern hemsida för ditt fastighetsbolag där du visar fastigheter sorterat på ort och område samt hyreslediga bostäder, lokaler och föråd. Bostadssökande kan göra intresseanmälningar på område, fastighet och enskilt hyresobjekt.

Via "Mina sidor" får hyresgästen unik information om sina hyresobjekt, kan lämna och se sina serviceärende och ställa krav på hur prioriterat ärendet är. Hyresgästen kan också uppdatera sina uppgifter och ange hur man önskar sin hyresavisering, hämta sin avi och se historik (förutsätter hyresaviseringsmodul i Edge Property). Finns hyresobjektet i Rätt Hyra (en hyressättningsmodell) visas även lägenhetsdeklaration.

Självklart fungerar webbsidan i alla webbläsare (mobil, platta och desktop) och anpassas efter fastighetsbolagets profil.

Portal på webben för fastighetsförvaltning

- fastigheter, hyresobjekt, hyresgäster, visningar - uthyrningsprocess, serviceärenden och ärendehantering, SMS kommunikation och rapporter.

Mobilapplikation för fastighetsskötare och leverantörer/entreprenörer

Senaste nytt

2015-03-25

Edge Property Light ger dig en modern hemsida för ditt fastighetsbolag.
Läs mer »

2015-03-25

Med Edge Property får du en komplett plattform för teknisk förvaltning av ditt fastighetsbestånd inkluderat hemsida och mobilapplikation för fastighetsskötsel.
Läs mer »