•  MINA SIDOR

Om Edge Property

Edge Property är ett modernt webb-baserat system för fastighetsförvaltning.

Utgångspunkten vid utveckling av Edge Property är att tillhandahålla en plattform för fastighetsägare att sköta sin tekniska förvaltning på ett tillgängligt modernt sätt. Edge Property är helt webbaserat och ger kontroll och effektiv hantering för dig som fastighetsägare samt möjlighet till bra service för dina potentiella och befintliga hyresgäster.

I Lightversionen ingår

En modern hemsida för ditt fastighetsbolag där du informerar om fastigheter och hyresledigt samt ger information om bolaget och service till dina hyresgäster. Hemsidan är responsiv, dvs anpassas för besökaren i mobil, platta och desktop. Du hanterar innehåller enkelt via webben och cms systemet Edge. Vi anpassar design efter din profil.

En portal på webben där du hanterar dina fastigheter och hyresobjekt, där styr vad som ska visas på hemsidan. Fastighetsbolaget Hemåt i Boden har valt detta alternativ. www.hemat.se
Edge Property Light går att uppgradera till Edge Property.

Edge Property grundmodul

Hemsida med "Mina sidor"

En modern hemsida för ditt fastighetsbolag där du visar fastigheter sorterat på ort och område samt hyreslediga bostäder, lokaler och föråd. Bostadssökande kan göra intresseanmälningar på område, fastighet och enskilt hyresobjekt.

Via "Mina sidor" får hyresgästen unik information om sina hyresobjekt, kan lämna och se sina serviceärende och ställa krav på hur prioriterat ärendet är. Hyresgästen kan också uppdatera sina uppgifter och ange hur man önskar sin hyresavisering, hämta sin avi och se historik (förutsätter hyresaviseringsmodul i Edge Property). Finns hyresobjektet i Rätt Hyra (en hyressättningsmodell) visas även lägenhetsdeklaration.

Självklart fungerar webbsidan i alla webbläsare (mobil, platta och desktop) och anpassas efter fastighetsbolagets profil.

Portal på webben för fastighetsförvaltning

  • Fastigheter
  • Hyresobjekt
  • Hyresgäster
  • Visningar
  • Uthyrningsprocess
  • Serviceärenden och ärendehantering
  • SMS kommunikation
  • Rapporter.

Mobilapplikation

Till portalen hör en mobilapplikation för fastighetsförvaltare/fastighetsskötsel på fältet. Mobilapplikationen är webb-baserad och fungerar i alla smartphones.

 

Senaste nytt

2015-03-25

Edge Property Light ger dig en modern hemsida för ditt fastighetsbolag.
Läs mer »

2015-03-25

Med Edge Property får du en komplett plattform för teknisk förvaltning av ditt fastighetsbestånd inkluderat hemsida och mobilapplikation för fastighetsskötsel.
Läs mer »