•  MINA SIDOR

Välkommen att läsa mer om Edge Property

Teknomedia erbjuder med Edge Property ett modernt webbaserat system för att hantera din fastighetsförvaltning. Edge Property består av en portal på webben, tillhörande hemsida och mobilapplikation. Finns även i lightversion om du bara behöver en hemsida.

Edge Property är enkel att hantera och säkerställer att du har kontroll på hela ditt bestånd. Du kan hantera fastigheter, hyresobjekt, hyresgäster och ärenden helt digitalt. Portalen når du via dator, läsplatta och mobil.

Är det dags att uppgradera din förvaltning till digital hantering?

Med Edge Property har alla aktuell information. Fastighetsägare så väl som förvaltare, kundtjänst, fastighetsskötare och entreprenörer arbetar i Edge Property som är rättighetsstyrd.  Här samlar du all information om ditt bestånd, hyresgäster och dokument. Det är en komplett lösning för att hantera din tekniska förvaltning.

Moduler för hyresavisering och hyressättningsmodell kan beställas till.

Senaste nytt

2014-11-24

Här visas dina nyheter eller annan aktuell information i en pufflista. Du kan skriva det viktigaste i ingressen som visas här och fördjupa dig under "Läs mer".
Läs mer »

Hemsida för ditt Fastighetsbolag

På den här webbsidan kan du läsa om Edge Property. Webbsidan är också en demo för hur webbsidelösningen i Edge Property kan se ut. Fastigheterna och hyresobjekten under hyresledigt är demomaterial för att ge dig en bild av hur du kan använda lösningen. Intresseanmälningar och andra formulär fungerar skarpt och skickas till Teknomedia säljorganisation.
Den här ytan är helt flexibel att använda som faktaruta eller liknande för just ditt fastighetsbolag.

Nya moduler i Edge Property

Hyresavisering
Via Edge property kan du hantera din hyresavisering av fastighetsobjekt. Hyresgästerna kan se sina avier digitalt via "Mina sidor" på hemsidan och ladda ned vid behov. Där väljer de också på vilket sätt de önskar sin avisering. Kanske postal variant. Läs mer om aviseringsmodulen här.

Hyressättningsmodell - Rätt Hyra
På fler och fler orter samarbetar hyresvärdar och hyresgästföreningar i en gemensam hyressättningsmodell. Detta kräver ett bra system för inventering och poängsättning av hyressättningen. Läs mer om Rätt Hyra.